Last sunset

Last sunset

Hoàng hôn cuối cùng-80x80cm. Trưng bày tại TL “Bốn mùa”  tại Gallery Tự Do, Tp.HCM,Việt Nam

Leave a Comment