Black Fissure

Black Fissure

Đã bán-sold

Tropical space  XVI

Tropical space XVI

Đã bán-sold

Last forest III

Last forest III

Mảng rừng cuối cùng III-60 x60cm

Old windows

Old windows

Những ô cửa sổ cũ-60x60cm

Last sunset

Last sunset

Hoàng hôn cuối cùng-80x80cm. Trưng bày tại TL “Bốn mùa”  tại Gallery Tự Do, Tp.HCM,Việt Nam

Fossil of the war in Vietnam II(In the saem battlefield)

Fossil of the war in Vietnam II(In the saem battlefield)

Hóa thạch chiến tranh VN( Chung một chiến trường),80x80cm.

Hue traces X

Hue traces X

Dấu ấn Huế X, 80X80cm

Hue traces III

Hue traces III

Dấu ấn Huế III,80x80cm

Village Well

Village Well

Ao làng-Đã bán-sold

Summer is coming

Summer is coming

Hè tới. Đã bán-sold

Hue traces II

Hue traces II

Dấu ấn Huế II, 80x80cm

Straces

Straces

Dấu ấn. Hội Mỹ thuật VN sưu tập, 2011