Tropical sunlight 42

Tropical sunlight 42

Nắng nhiệt đới 42-40x40cm

Tropical sunlight 41

Tropical sunlight 41

Nắng nhiệt đới 41-40x40cm

Tropical sunlight 40

Tropical sunlight 40

Nắng nhiệt đới 40-40x40cm

Tropical sunlight 34

Tropical sunlight 34

Nắng nhiệt đới 34-40x40cm

Tropical sunlight 39

Tropical sunlight 39

Nắng nhiệt đới 39-40x40cm

Tropical sunlight 38

Tropical sunlight 38

Nắng nhiệt đới 38-40x40cm

Tropical sunlight 37

Tropical sunlight 37

Nắng nhiệt đới 37, 40x40cm

Tropical sunlinght 36

Tropical sunlinght 36

Nắng nhiệt đới 36, 40x40cm

Tropical sunlight 35

Tropical sunlight 35

Nắng nhiệt đới 35, 40x40cm

Tropical Sunlight 33

Tropical Sunlight 33

Nắng nhiệt đới 33

Tropical sunlight 32

Tropical sunlight 32

Ánh nắng nhiệt đới 32

Black Fissure

Black Fissure

Đã bán-sold

Tropical space  XVI

Tropical space XVI

Đã bán-sold

Last forest III

Last forest III

Mảng rừng cuối cùng III-60 x60cm

Old windows

Old windows

Những ô cửa sổ cũ-60x60cm

Last sunset

Last sunset

Hoàng hôn cuối cùng-80x80cm. Trưng bày tại TL “Bốn mùa”  tại Gallery Tự Do, Tp.HCM,Việt Nam

Fossil of the war in Vietnam II(In the saem battlefield)

Fossil of the war in Vietnam II(In the saem battlefield)

Hóa thạch chiến tranh VN( Chung một chiến trường),80x80cm.

Hue traces X

Hue traces X

Dấu ấn Huế X, 80X80cm

Hue traces III

Hue traces III

Dấu ấn Huế III,80x80cm

Summer is coming

Summer is coming

Hè tới. Đã bán-sold

Village Well

Village Well

Ao làng-Đã bán-sold

Hue traces II

Hue traces II

Dấu ấn Huế II, 80x80cm

Straces

Straces

Dấu ấn. Hội Mỹ thuật VN sưu tập, 2011

Tropical Sunlight XI

Tropical Sunlight XI

Tropical Sunlight XII

Tropical Sunlight XII

Sold

Tropical Sunlight XIII

Tropical Sunlight XIII

Tropical Sunlight XIV

Tropical Sunlight XIV

Tropical Sunlight XIX

Tropical Sunlight XIX

Tropical Sunlight XVI

Tropical Sunlight XVI

Tropical Sunlight XVII

Tropical Sunlight XVII

Tropical Sunlight XVIII

Tropical Sunlight XVIII

Tropical Sunlight XX

Tropical Sunlight XX

Tropical Sunlight XXI

Tropical Sunlight XXI