Gổ bị tịch thu

Gổ bị tịch thu

Gổ lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.

Leave a Comment