Trên hồ thủy điện Bình Điền

Trên hồ thủy điện Bình Điền

Bè chở gỗ lậu trên hồ thủy điện Bình điền, TT Huế.

Leave a Comment